Portali o RokOtoku

www.vecernji.hr

RokOtok projekt: Pliva(j) da bi (pre)živio

24 SATA

Dao bih milijun otoka za jednu minutu s Rokom…

HRTurizam.hr

ROKOTOK PROJEKT: PLIVA(J) DA BI (PRE)ŽIVIO

www.naturala.hr

Ribafish je doplivao do Čiova i završio prvu etapu projekta RokOtok

VEČERNJI LIST

RokOtok projekt: Pliva(j) da bi (pre)živio

Na otocima, ukupno više od 2.000 djece dočekalo je Ribu u zaštićenom prostoru i doplivali bi s njim na obalu, gdje su potom pričali o avanturama, putovanjima, ekologiji, Hrvatskoj, otocima…, nakon čega bi tražili skriveno blago i šetali po otoku, upoznavajući se s njegovom kulturnom i povijesnom baštinom.

Večernji list (2.8.)
Na otocima, ukupno više od 2.000 djece dočekalo je Ribu u zaštićenom prostoru i doplivali bi s njim na obalu, gdje su potom pričali o avanturama, putovanjima, ekologiji, Hrvatskoj, otocima…, nakon čega bi tražili skriveno blago i šetali po otoku, upoznavajući se s njegovom kulturnom i povijesnom baštinom.